اخبار

اطلاعیه وام نیمسال اوا۹۷-۹۶

زمان ثبت درخواست وام تامین شهریه نیمسال اول ۹۷- ۹۶ از تاریخ ۹۶-۲۸-۰۵-۹۶

اطلاعیه دریافت وام¬های نیمسال ال ۹۷-۹۶ الف- ثبت درخواست و دریافت وام به صورت الکترونیکی : دانشجویان متقاضی می¬توانند << یک هفنه قبل از ثبت نام لغایت پایان ثبت نام>> ، برای ثبت و دریافت وام¬های کوتاه-مدت و تقسیط بدون چک ب- ثبت درخواست و دریافت وام به صورت غیر الکترونیکی : دانشجــــویان متقــاضی می¬توانند با استفــاده از این روش برای دریافت فر م وام¬های کوتاه مدت ، میان¬مدت ، بلندمدت ( فقط برای مقطع کارشناسی ) و ....

ادامه مطلب
ثبت نام وام‌های دانشجویی از اول تیرماه بمدت دو ماه
ثبت نام وام‌های دانشجویی از اول تیرماه بمدت دو ماه

ثبت نام وام‌های دانشجویی از اول تیرماه بمدت دو ماه

رئیس صندوق رفاه دانشجویان از نام نویسی وام‌های دانشجویی از اول تیر ماه به مدت دو ماه خبر داد و گفت: براساس بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درباره ثبت اطلاعات فردی و برای درخواست وام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶، متقاضیان برای ثبت‌نام ...

ادامه مطلب