اطلاعیه ها - آرشیو

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج؛ از نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی استان البرز دیدن کرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج؛ از نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی استان البرز دیدن کرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز از نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله دانشگاه ها، دستگاه های اجرایی و ارگان ها و سازمان های اداری استان البرز بازدید کرد.   

ادامه مطلب