تقسیط شهریه

 

 ثبت درخواست و دریافت وام به صورت الکترونیکی :

 

با استفاده از این روش می­توان برای ثبت و دریافت وام­های کوتاه­ مدت و تقسیط بدون چک اقدام نمود :

  1. ورود به پروفایل دانشجویی
  2. کلیک بر روی گزینه " صندوق رفاه "
  3. کلیک بر روی گزینه " ثبت درخواست وام صندوق رفاه "
  4. دانشجـــویانی که فاقد چک ضمانت در اداره صنــدوق رفاه دانشجـــویان می­باشند می­بایست با کلیک بر روی گزینــه " ثبت درخواست وام تقسیط بدون چک " و سپس ثبت شماره دانشجویی دانشجوی ضامن (هم­ورودی و یا ورودی بالاتر) در قسمت " ثبت ضامن " اقدام نموده و پس از تایید ضامن ، نسبت به ثبت نهایی وام اقدام نمایند.
  5.  دانشجویان نمی توانند بصورت متقابل ضامن یکدیگر شوند.
  6. دانشجــویان متقاضــی ضمانت وام می­بایست ضمـن مراجعه به پروفایل دانشجــویی خود ، در قسمت "صندوق رفاه " " لیست و تایید ضمانت وامها " ضمانت وام دانشجوی وام گیرنده را مورد تایید قرار دهند .
  7. دانشجویانی که از نیمسال­های گذشته دارای چک ضمانت در اداره صندوق رفاه می­باشند ، می­توانند تنها با کلیک بر روی گزینه " ثبت درخواست وام تامین شهریه " اقدام به ثبت درخواست و دریافت وام نمایند
  8. دانشجویان محترم می­بایست به منظور مشاهده دفترچه اقساط وام دریافتی و پرداخت الکترونیکی آن ، با کلیک بر روی گزینه " صندوق رفاه " و " پرداخت اقساط صندوق رفاه " اقدام نمایند .
  9. جدول میزان وام
جدول مبالغ وام برحسب سال ورود و مقطع تحصیلی 
کارشناسی
سال ورود  علوم انسانی     علوم پایه و فنی 
90-91 3,000,000    5,000,000
92-93  4,000,000   6,000,000
94-95 5,000,000   7,000,000
پرستاری و مامایی
94-95   15,000,000  
کارشناسی ناپیوسته
92-93 5,000,000    6,000,000
94-95 6,000,000   7,000,000
کارشناسی ارشد
93   10,000,000  
94   12,000,000  
95   15,000,000  
دکتری حرفه ای
89-91   8,000,000  
92-93   10,000,000  
94   12,000,000  
95   15,000,000  
دکتری تخصصی
91-92   20,000,000  
93   25,000,000  
94 30,000,000   35,000,000
95 350,000,000   40,000,000
برای دریافت فرم وام اینجا را کلیک نمایید
  1. * مبالغ وام مذکور نباید از 50% شهریه بیشتر باشد.

                                                                   

صندوق رفاه دانشجویان